เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง SCG Express

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 200 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 25 กิโลกรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง SCG Express

สำหรับส่งพัสดุทั่วไปกว้าง+ยาว+สูง ส่งภายในภาค ส่งข้ามภาค
Envelope
ซองเอกสาร ขนาดไม่เกิน A3
40 50
Polymer Bag (M)(ขนาด 36 x 28 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
40 60
Polymer Bag (L)(ขนาด 44 x 31 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
60 75
S 40ไม่เกิน 40 เซนติเมตร 40 50
S 50ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 55 70
S 60ไม่เกิน 60 เซนติเมตร 70 85
S 80ไม่เกิน 80 เซนติเมตร 90 105
S 90ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 95 110
S 100ไม่เกิน 100 เซนติเมตร 130 145
S 120ไม่เกิน 120 เซนติเมตร 180 210
S 140ไม่เกิน 140 เซนติเมตร 240 270
S 160ไม่เกิน 160 เซนติเมตร 300 330
S 180ไม่เกิน 180 เซนติเมตร 350 380
S 200ไม่เกิน 200 เซนติเมตร 380 420
ค่าจัดส่ง SCG Express แยกตามจังหวัด