เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง KERRY Express

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 150 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 20,000 กรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง KERRY Express

ประเภทบรรจุภัณฑ์ KERRY Express
กล่องบรรจุ
ถุงพลาสติก
ซองเอกสาร
ขนาดกล่องหรือประเภทกล่อง KERRY Express
#ขนาดกล่อง
กว้าง + ยาว + สูง
ชื่อขนาด / Size
ไม่เกิน 60 ซม. S
ไม่เกิน 90 ซม. M
ไม่เกิน 120 ซม. L
ไม่เกิน 150 ซม. XL
อัตราค่าบริการจัดส่ง KERRY Express
ประเภทบรรจุภัณฑ์ ชื่อขนาด / Size กว้าง + ยาว + สูง นน. ตั้งแต่ (กรัม) นน. ไม่เกิน (กรัม) ค่าบริการ
ถุงพลาสติก 0 3,000 69
ซองเอกสาร 0 1,000 40
ซองเอกสาร 1,001 3,000 60
กล่องบรรจุ S ไม่เกิน 60 ซม. 0 5,000 70
กล่องบรรจุ S ไม่เกิน 60 ซม. 5,001 10,000 90
กล่องบรรจุ M ไม่เกิน 90 ซม. 0 10,000 90
กล่องบรรจุ M ไม่เกิน 90 ซม. 10,001 15,000 170
กล่องบรรจุ L ไม่เกิน 120 ซม. 0 15,000 170
กล่องบรรจุ L ไม่เกิน 120 ซม. 15,001 20,000 250
กล่องบรรจุ XL ไม่เกิน 150 ซม. 0 20,000 250
ค่าจัดส่ง KERRY Express แยกตามจังหวัด