เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง NIM Express

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ขนาด แต่ละด้านไม่เกิน 150 ซม. และผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 250 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 50 กิโลกรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง NIM Express

ขนาด ปริมาตร ลบ ซม.
(กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก (กก.) ภายในภาค ระหว่างภาค
N1 2,000 1.5 35 35
N2 3,000 2.5 50 50
N3 7,500 5.0 60 60
N4 15,000 7.5 75 85
N5 30,000 10.0 95 110
N6 40,000 15.0 105 130
N7 50,000 20.0 120 150
N8 85,000 25.0 170 250
N9 120,000 35.0 200 300
N10 160,000 45.0 250 350
ค่าจัดส่ง NIM Express แยกตามจังหวัด