เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง J&T Express

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ขนาด แต่ละด้านไม่เกิน 150 ซม. และผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 280 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 50 กิโลกรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง J&T Express

น้ำหนัก (กก.) กรุงเทพและปริมณฑล (?) ต่างจังหวัด
1 23 30
2 39 49
3 49 49
4 60 60
5 65 65
6 70 70
7 85 85
8 90 90
9 95 95
10 100 100
11 130 130
12 145 145
13 160 160
14 175 160
15 185 185
16 270 270
17 275 275
18 280 280
19 285 285
20 290 290
21 300 300
22 310 310
23 320 320
24 330 330
25 340 340
26 350 350
27 360 360
28 370 370
28 380 380
30 390 390
31 400 400
32 410 410
33 420 420
34 430 430
35 440 440
36 450 450
37 460 460
38 470 470
39 480 480
40 490 490
41 500 500
42 510 510
43 520 520
44 530 530
45 540 540
46 550 550
47 560 560
48 570 570
49 580 580
50 590 590
ค่าจัดส่ง J&T Express แยกตามจังหวัด