เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง FLASH Express

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 280 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 50 กิโลกรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง FLASH Express

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง FLASH Express กรุงเทพ (BKK)
น้ำหนัก (กก.) กรุงเทพ-กรุงเทพ กรุงเทพ-ต่างจังหวัด
ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ
1 40 25 40 35
2 50 30 50 40
3 60 35 60 45
4 70 40 70 50
5 80 45 80 55
6 85 60 85 60
7 90 75 90 70
8 95 90 95 80
9 100 105 100 90
10 105 120 105 100
11 110 135 110 110
12 115 150 115 120
13 120 165 120 130
14 125 180 125 140
15 130 195 130 150
16 135 210 135 160
17 140 225 140 170
18 145 240 145 180
19 150 255 150 190
20 155 270 155 200
21 160 285 160 210
22 165 300 165 220
23 170 315 170 230
24 175 330 175 240
25 180 345 180 250
26 185 360 185 260
27 190 375 190 270
28 195 390 195 280
29 200 405 200 290
30 205 420 205 300
31 210 435 210 310
32 215 450 215 320
33 220 465 220 330
34 225 480 225 340
35 230 495 230 350
36 235 510 235 360
37 240 525 240 370
38 245 540 245 380
39 250 555 250 390
40 255 570 255 400
41 260 585 260 410
42 265 600 265 420
43 270 615 270 430
44 275 630 275 440
45 280 645 280 450
46 - 660 - 460
47 - 675 - 470
48 - 690 - 480
49 - 705 - 490
50 - 720 - 500

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง FLASH Express ภาคกลาง (Center)
น้ำหนัก (กก.) ภาคกลาง-กรุงเทพ ภาคกลาง-ต่างจังหวัด ภายในจังหวัด
ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ
1 40 25 40 35 40 18
2 50 30 50 40 50 22
3 60 35 60 45 60 25
4 70 40 70 50 70 30
5 80 45 80 55 80 35
6 85 60 85 60 85 40
7 90 75 90 70 90 45
8 95 90 95 80 95 50
9 100 105 100 90 100 55
10 105 120 105 100 105 60
11 110 135 110 110 110 65
12 115 150 115 120 115 70
13 120 165 120 130 120 75
14 125 180 125 140 125 80
15 130 195 130 150 130 85
16 135 210 135 160 135 90
17 140 225 140 170 140 95
18 145 240 145 180 145 100
19 150 255 150 190 150 105
20 155 270 155 200 155 200
21 160 285 160 210 160 210
22 165 300 165 220 165 220
23 170 315 170 230 170 230
24 175 330 175 240 175 240
25 180 345 180 250 180 250
26 185 360 185 260 185 260
27 190 375 190 270 190 270
28 195 390 195 280 195 280
29 200 405 200 290 200 290
30 205 420 205 300 205 300
31 210 435 210 310 210 310
32 215 450 215 320 215 320
33 220 465 220 330 220 330
34 225 480 225 340 225 340
35 230 495 230 350 230 350
36 235 510 235 360 235 360
37 240 525 240 370 240 370
38 245 540 245 380 245 380
39 250 555 250 390 250 390
40 255 570 255 400 255 400
41 260 585 260 410 260 410
42 265 600 265 420 265 420
43 270 615 270 430 270 430
44 275 630 275 440 275 440
45 280 645 280 450 280 450
46 - 660 - 460 - 460
47 - 675 - 470 - 470
48 - 690 - 480 - 480
49 - 705 - 490 - 490
50 - 720 - 500 - 500

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง FLASH Express ภาคเหนือ (North)
น้ำหนัก (กก.) ภาคเหนือ-กรุงเทพ ภาคเหนือ-ต่างจังหวัด ภายในจังหวัด
ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ
1 40 25 40 25 40 18
2 50 30 50 30 50 22
3 60 35 60 35 60 25
4 70 40 70 40 70 30
5 80 45 80 45 80 35
6 85 60 90 53 90 40
7 90 75 100 61 100 45
8 95 90 110 69 110 50
9 100 105 120 77 120 55
10 105 120 130 85 130 60
11 110 135 140 95 140 65
12 115 150 150 105 150 70
13 120 165 160 115 160 75
14 125 180 170 125 170 80
15 130 195 180 135 180 85
16 135 210 190 145 190 90
17 140 225 200 155 200 95
18 145 240 210 165 210 100
19 150 255 220 175 220 105
20 155 270 230 185 230 185
21 160 285 240 195 240 195
22 165 300 250 205 250 205
23 170 315 260 215 260 215
24 175 330 270 225 270 225
25 180 345 280 235 280 235
26 185 360 - 247 - 247
27 190 375 - 259 - 259
28 195 390 - 271 - 271
29 200 405 - 283 - 283
30 205 420 - 295 - 295
31 210 435 - 307 - 307
32 215 450 - 319 - 319
33 220 465 - 331 - 331
34 225 480 - 343 - 343
35 230 495 - 355 - 355
36 235 510 - 367 - 367
37 240 525 - 379 - 379
38 245 540 - 391 - 391
39 250 555 - 403 - 403
40 255 570 - 415 - 415
41 260 585 - 427 - 427
42 265 600 - 439 - 439
43 270 615 - 451 - 451
44 275 630 - 463 - 463
45 280 645 - 475 - 475
46 - 660 - 487 - 487
47 - 675 - 499 - 499
48 - 690 - 511 - 511
49 - 705 - 523 - 523
50 - 720 - 535 - 535

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง FLASH Express ภาคตะวันออกเหนือ (North East)
น้ำหนัก (กก.) ภาคตะวันออกเหนือ-กรุงเทพ ภาคตะวันออกเหนือ-ต่างจังหวัด ภายในจังหวัด
ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ
1 40 25 40 25 40 18
2 50 30 50 30 50 22
3 60 35 60 35 60 25
4 70 40 70 40 70 30
5 80 45 80 45 80 35
6 85 60 90 53 90 40
7 90 75 100 61 100 45
8 95 90 110 69 110 50
9 100 105 120 77 120 55
10 105 120 130 85 130 60
11 110 135 140 93 140 65
12 115 150 150 101 150 70
13 120 165 160 109 160 75
14 125 180 170 117 170 80
15 130 195 180 125 180 85
16 135 210 190 133 190 90
17 140 225 200 141 200 95
18 145 240 210 149 210 100
19 150 255 220 157 220 105
20 155 270 230 165 230 165
21 160 285 240 177 240 177
22 165 300 250 189 250 189
23 170 315 260 201 260 201
24 175 330 270 213 270 213
25 180 345 280 225 280 225
26 185 360 - 237 - 237
27 190 375 - 249 - 249
28 195 390 - 261 - 261
29 200 405 - 273 - 273
30 205 420 - 285 - 285
31 210 435 - 297 - 297
32 215 450 - 309 - 309
33 220 465 - 321 - 321
34 225 480 - 333 - 333
35 230 495 - 345 - 345
36 235 510 - 357 - 357
37 240 525 - 369 - 369
38 245 540 - 381 - 381
39 250 555 - 393 - 393
40 255 570 - 405 - 405
41 260 585 - 417 - 417
42 265 600 - 429 - 429
43 270 615 - 441 - 441
44 275 630 - 453 - 453
45 280 645 - 465 - 465
46 - 660 - 477 - 477
47 - 675 - 489 - 489
48 - 690 - 501 - 501
49 - 705 - 513 - 513
50 - 720 - 525 - 525

ตารางอัตรา ค่าจัดส่ง FLASH Express ภาคใต้ (South)
น้ำหนัก (กก.) ภาคใต้-กรุงเทพ ภาคใต้-ต่างจังหวัด ภายในจังหวัด
ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ ขนาด (ซม) ค่าบริการ
1 40 25 40 25 40 18
2 50 30 50 30 50 22
3 60 35 60 35 60 25
4 70 40 70 40 70 30
5 80 45 80 45 80 35
6 85 60 90 55 90 40
7 90 75 100 65 100 45
8 95 90 110 75 110 50
9 100 105 120 85 120 55
10 105 120 130 95 130 60
11 110 135 140 105 140 65
12 115 150 150 115 150 70
13 120 165 160 125 160 75
14 125 180 170 135 170 80
15 130 195 180 145 180 85
16 135 210 190 155 190 90
17 140 225 200 165 200 95
18 145 240 210 175 210 100
19 150 255 220 185 220 105
20 155 270 230 195 230 195
21 160 285 240 205 240 205
22 165 300 250 215 250 215
23 170 315 260 225 260 225
24 175 330 270 235 270 235
25 180 345 280 245 280 245
26 185 360 - 255 - 255
27 190 375 - 265 - 265
28 195 390 - 275 - 275
29 200 405 - 285 - 285
30 205 420 - 295 - 295
31 210 435 - 305 - 305
32 215 450 - 315 - 315
33 220 465 - 325 - 325
34 225 480 - 335 - 335
35 230 495 - 345 - 345
36 235 510 - 355 - 355
37 240 525 - 365 - 365
38 245 540 - 375 - 375
39 250 555 - 385 - 385
40 255 570 - 395 - 395
41 260 585 - 405 - 405
42 265 600 - 415 - 415
43 270 615 - 425 - 425
44 275 630 - 435 - 435
45 280 645 - 445 - 445
46 - 660 - 455 - 455
47 - 675 - 465 - 465
48 - 690 - 475 - 475
49 - 705 - 485 - 485
50 - 720 - 495 - 495
ค่าจัดส่ง FLASH Express แยกตามจังหวัด