เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่ง เปรียบเทียบทุกบริษัท

# ชื่อบริษัทขนส่ง
Shipping company
ขนาด (ก+ย+ส ซม)
ค่าบริการ (บาท)

Thailand Post
ไปรษณีย์ไทย
-

KERRY Express
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
-

FLASH Express
แฟลช เอ็กซ์เพรส
-

BEST Express
เบสต์ เอ็กซ์เพรส
-

J&T Express
เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส
-

SCG Express
เอสซีจี เอ็กซ์เพรส
-

NIM Express
นิ่ม เอ็กซ์เพรส
-

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* ขนาด แต่ละด้านไม่เกิน 150 ซม. และผลรวมของสามด้าน (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 280 ซม.
* น้ำหนักต้องไมเกิน 50 กิโลกรัม

ค่าจัดส่ง แยกตามจังหวัด